HART-Therapeut

HART-Therapie is een zijnsgerichte psychotherapie. Het woord ‘HART’ staat hierbij niet voor ons hart in fysieke of emotionele zin, maar voor wie wij zijn, voorbij de beperkingen van ons ego. Het gaat dus om ons ‘grote HART’, oftewel: je ware zelf. Vandaar dan ook het woord HART met hoofdletters. In 2013 ben ik gestart met deze 3-jarige opleiding aan het Helios Centrum in Heerde en in 2016 heb ik deze met succes afgerond. Sindsdien pas ik de opgedane kennis en ervaring toe in mijn behandelingen. Reiki is niet alleen een rode draad in de gehele HART-opleiding, het kan ook heel mooi aanvullend of ondersteunend worden gebruikt bij HART-Therapie.

Als kind leer je om bepaald gedrag te onderdrukken ,of zelfs helemaal af te leren en ander gewenst gedrag juist weer te overdrijven om die liefde en waardering te krijgen ,die je als kind van je ouders, leraren, kerk, enz nodig hebt. Het gevolg is dat je je spontane ware zelf niet kan/mag zijn.Vaak kom je hier pas op latere leeftijd achter doordat je niet lekker in je vel zit, depressief  wordt,relatieproblemen en/of allerlei fysieke of spanningsklachten ontwikkelt.

WEER JEZELF KUNNEN ZIJN:

Als Harttherapeut help ik de mensen om weer vanuit hun Hart te gaan leven ,waardoor blokkades worden opgeruimd en de energie weer kan stromen. En waardoor je weer je ware zelf kunt en mag zijn.

HART-Opleiding

Bewust maken
Als HART-Therapeute leer ik mensen bewust te maken van de oorzaken en achtergronden van hun psychische en/of fysieke klachten. Daarbij maak ik gebruik van verschillende methodes, van onder meer:

  • Reiki
  • De Kracht van het NU
  • Innerlijk kind werk
  • The Work of Byron Katie
  • Gestalt Technieken
  • Voice Dialoque
  • Bio Energetica

Diverse methodes

The Work van Byron Katie
The Work van Byron Katie is bijvoorbeeld een manier om negatieve gedachten die je hebt over anderen of jezelf op te sporen en te ontkrachten. Deze negatieve gedachten of overtuigingingen veroorzaken namelijk heel veel lijden in de wereld. Aan de hand van een 4-tal vragen help ik je deze overtuigen te onderzoeken. Het is een hele leuke en mooie manier om vrede in jezelf te vinden, maar ook vrede te sluiten met de wereld om je heen.

Innerlijk kindwerk
Bij de behandeling werk ik ook veel met het zogenaamde ‘gekwetste, innerlijke kind’. Heel veel mensen krijgen op latere leeftijd last van ‘kindpijn’ uit hun jeugd. Bijvoorbeeld gepest zijn, het gevoel hebben niet gewenst te zijn of andere problemen in het gezin door bijvoorbeeld alcohol of misbruik kunnen je je hele leven blijven achtervolgen. Met onder meer ‘The Work’, maar ook met behulp van andere mooie methodes waarbij je deze ‘oude pijn’ gaat doorvoelen, zijn hele positieve resultaten te behalen. Doorgaans ervaren cliënten na afloop van de sessies niet alleen rust en ruimte, maar vooral ook vrijheid.